Welkom!

Zelfstandig thuis blijven wonen wordt steeds moeilijker. Toch is het uw wens om zo lang mogelijk in uw vertrouwde omgeving te blijven. Kan dit? Zorg24 biedt het antwoord! Waar de mogelijkheden van klassieke thuiszorg stoppen, start Zorg24. Door de samenwerking van verschillende zorgverleners in Groot-Gent kan een netwerk van 24/24u zorg rondom de cliënt worden opgebouwd. 

Als uitbreiding van het bestaande aanbod bieden wij volgende diensten aan:

  • Avond – en nachtverzorging
  • Gezinszorg op maat
  • Professionele alarmopvolging
  • Ergotherapie aan huis
  • Crisisopvang
  • Psychologische ondersteuning
  • Zorgcoach: zorgcoördinatie en centraal aanspreekpunt