Welkom!

Zelfstandig thuis blijven wonen wordt steeds moeilijker. Toch is het uw wens om zo lang mogelijk in uw vertrouwde omgeving te blijven. Kan dit? Zorg24 biedt het antwoord! Waar de mogelijkheden van klassieke thuiszorg stoppen, start Zorg24. Door de samenwerking van verschillende zorgverleners in Tienen en Hoegaarden kan een netwerk van 24/24u zorg rondom de cliënt worden opgebouwd. 

Als uitbreiding van het bestaande aanbod bieden wij volgende diensten aan:

  • Nachtcontrole door een zorgkundige: tussen 22u en 6u
  • Zorgcoach: zorgcoördinatie en centraal aanspreekpunt
  • Crisisopvang en kortverblijf
  • Ergotherapie aan huis: advies om woning zo veilig mogelijk te maken
  • Flexibele gezinszorg: korte interventies van verzorgenden tijdens piekmomenten
  • 24/24u permanentie
  • Aangepaste dagopvang: Sint-Alexius
  • Financiële en psychosociale begeleiding
  • Dag- en nachtoppas door vrijwilligers
  • Professionele alarmopvolging